Full width home advertisement

Travel the world

Climb the mountains

Post Page Advertisement [Top]

EIOORCi

Αλλαγές στο Λογισμικό Πρόβλεψης Ταχύτητας (VPP) του ORC για το 2010

πηγή: ΕΙΟ
Νέα από το Ετήσιο Συνέδριο (AGM) του ORC
Η Διεθνής Τεχνική Επιτροπή (ITC) του ORC ανακοίνωσε τις βελτιώσεις και τις αλλαγές στο Λογισμικό Πρόβλεψης Ταχύτητας (VPP) του ORC για το 2010.
Το VPP, μαζί με ειδικό λογισμικό που διαθέτει το ORC στα γραφεία ισοζυγισμού των εθνικών αρχών, χρησιμοποιείται για την έκδοση των πιστοποιητικών ORC International και ORC Club.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ITC, σχεδιαστής Alessandro Nazareth, "Οι κύριες αλλαγές είναι αποτέλεσμα της εργασίας της ITC στην διάρκεια του έτους και οι νέοι τύποι που υλοποιήθηκαν στο VPP του επόμενου έτους αποδείχθηκαν ικανοποιητικοί μετά από εκτεταμένες δοκιμές και δεν έχουν καμία διασπαστική επίπτωση στους αγωνιστικούς στόλους ORC, που φαίνονται τώρα ικανοποιημένοι από τον σύστημα ισοζυγισμού μας".
Συνοπτικά, οι αλλαγές στο VPP για το 2010 αφορούν:
 • Το υδροδυναμικό μοντέλο
 • Το αεροδυναμικό μοντέλο
 • Το διπλό τιμόνι
 • Τους κανονισμούς Cruiser και Racer
 • Το κινητό έρμα
 • Την επιδότηση ηλικίας (age allowance)
 • Τα ψηφιακά μοντέλα γαστρών από σχεδιαστές
 • Το εξ ορισμού βάρος των καταρτιών από carbon
 • Την κατάργηση των βαρέων αντικειμένων (heavy items)
 • Την χρήση αποθηκευμένης ενέργειας στον αγώνα
 • Την επιφάνεια της μαΐστρας που χρησιμοποιεί "εσωτερικά" το VPP
 • Την έρευνα σε δεξαμενές δοκιμών
Περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και η σύγκριση των Γενικών Βαθμών Ικανότητας (GPH) 2009-2010 του στόλου αναφοράς (ο οποίος περιλαμβάνει και ελληνικά σκάφη) εδώ.

Η ΕΑΘ θα δημοσιεύσει συγκριτικό πίνακα GPH 2009-2010 για όλα τα σκάφη του ελληνικού στόλου του 2009, αμέσως μόλις διατεθεί από το ORC η οριστική έκδοση του VPP για το 2010.

Οι τρεις προτάσεις που υπέβαλε η Ελλάδα στο ORC έγιναν αποδεκτές. Αναλυτικά, οι ελληνικές προτάσεις και οι αποφάσεις των επιτροπών είναι:


1. Default AMG

Πρόταση: Η εξ ορισμού τιμή του AMG για τα ασύμμετρα μπαλόνια να είναι 0.75*ASF, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση της εξ ορισμού επιφάνειας του ασύμμετρου μπαλονιού στην περίπτωση που το μόνο πανί υπήνεμης πλεύσης που διαθέτει το σκάφος λογίζεται ως Code Zero.
Σκεπτικό: Σύμφωνα με τον ORC RR 114.5, όταν υπάρχει Code Zero αλλά απουσιάζει το ασύμμετρο μπαλόνι προσμετράται η εξ ορισμού επιφάνεια ασύμμετρου μπαλονιού. Αυτή η επιφάνεια είναι αρκετά μεγάλη ώστε να οδηγεί στον υπολογισμό σημαντικά δυσμενούς αξιολόγησης (rating) του σκάφους.
Απόφαση ITC: Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κάποια σκάφη cruising μπορεί να διαθέτουν μόνον μικρά gennakers με AMG<0.75*ASF, αποφασίσθηκε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το VPP θα αυξάνει τεχνητά την τιμή του καταμετρημένου AMG στην εξ ορισμού τιμή του 0.75*ASF και θα χρησιμοποιεί τους συντελεστές ασύμμετρου μπαλονιού στην κεντρική γραμμή.

2. Dacron Sails
Πρόταση: Να δηλωθεί συγκεκριμένα στον κανονισμό το αποτέλεσμα που έχει στην αξιολόγηση (rating) ενός σκάφους η χρήση μόνον πανιών dacron. Επίσης, να δοθούν παραδείγματα υλικών πανιών που θεωρούνται υφασμένος πολυεστέρας
Σκεπτικό: Η επιδότηση των πανιών dacron δεν είναι τεκμηριωμένη στον κανονισμό. Περαιτέρω, έχουν προκύψει ερωτήματα και υπάρχουν αμφιβολίες για το αν κάποια υλικά (όπως το Pentex) δικαιούνται την επιδότηση "Dacron sails".
Απόφαση Club Working Group: Το WG επικρότησε την πρόταση αυτή. Συμφωνήθηκε ότι το θεμελιώδες κριτήριο για την ωφέλεια από το επίδομα που δίνεται στα πανιά dacron είναι "υφασμένα μόνο" πανιά και συμπαρομαρτούντως "περιέχοντα μόνο ίνες πολυεστέρα".
Απόφαση Measurement Committee: Η επιτρόπη, χάρη στην ενήμερη δήλωση του Peter Reichelsdorfer, συμφώνησε ότι "dacron" είναι ένα εμπορικό σήμα για τον υφασμένο πολυεστέρα, έτσι το "dacron" θα αντικατασταθεί με "υφασμένο πολυεστέρα". Αυτή η απλή διατύπωση είναι αρκετή για να αποκλείσει από αυτή την κατηγορία τα αντικολλητά (laminated) πανιά, επειδή η μεμβράνη τους (film) διακρίνεται εύκολα από οποιοδήποτε υφασμάτινο φινίρισμα.

3. Propeller Installations
Πρόταση: Να εναρμονισθούν οι δυνατές διατάξεις προπέλας στο λογισμικό του ORC (IMS Editor, ORC Manager) με τον κανονισμό IMS ή να περιληφθούν και να επεξηγηθούν οι διατάξεις που λείπουν στον κανονισμό.
Σκεπτικό: Ο κανονισμός IMS D3 προβλέπει και εξηγεί τέσσερις διατάξεις προπέλας (Out of aperture, In aperture, Strut drive, Housed shaft), αλλά υπάρχουν ακόμη τέσσερις, ατεκμηρίωτες επιλογές στο λογισμικό του ORC (“Out of aperture, other”, "Obsolete Pre-1987 format", “Obsolete Pre-1987 format, interim", "Out of Aperture - No Strut”).
Απόφαση Measurement Committee: Η επιτροπή στηρίζει την πρόταση, που θα μειώσει τις διατάξεις προπέλας σε τρεις κατηγορίες, Άξονας (Shaft), Ποδάρι (Strut) και Εντός Ανοίγματος (In Aperture). Τα υπάρχοντα δεδομένα που αναφέρονται σε άλλους τύπους διατάξεων θα θεωρηθούν εξ ορισμού ως "Άξονας".

No comments:

Post a Comment

Bottom Ad [Post Page]

| Designed by Colorlib