Full width home advertisement

Travel the world

Climb the mountains

Post Page Advertisement [Top]

EIO

Η Μαρίνα Ψυχογιού μας μιλάει για τα σεμινάρια Στελεχών Αγώνων της Ε.Ι.Ο.

Ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη και το τέταρτο σεμινάριο στελεχών αγώνων που διοργάνωσε η Ανώτατη Επιτροπή Αγώνων και Εφέσεων της ΕΙΟ.
Τα σεμινάρια έχουν στόχο να βοηθήσουν όσους ασχολούνται με την στελέχωση αγώνων, αλλά και τους διοργανωτές να έχουν καλύτερα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό στη διάθεσή τους.
Το πρώτο και το τρίτο σεμινάριο αναφερόταν σε κριτές αγώνων και πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Ιανουαρίου στην Αθήνα και στις 5-6 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη με εισηγητές τους Μιχάλη Μιτάκη (IJ) και Μαρίνα Ψυχογιού (IRO).
Το δεύτερο και το τέταρτο σεμινάριο αναφερόταν σε στελέχη επιτροπής αγώνων και πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Ιανουαρίου στην Αθήνα και στις 12 –13 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη με εισηγητές τους Θανάση “Σούλη” Παπαντωνίου (IRO) και την Μαρίνα Ψυχογιού (IRO).
Τα προγράμματα έχουν στόχο να βοηθήσουν όσους ασχολούνται με την στελέχωση αγώνων, αλλά και τους διοργανωτές να έχουν εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό στη διάθεσή τους.
Για όσους παρακολούθησαν κάποιο ή και τα δυο σεμινάρια οι γνώσεις και η εμπειρία που αποκόμισαν είναι πολύ σημαντική και σίγουρα θα βοηθήσει να οργανώνονται και να διαχειρίζονται πλέον καλύτεροι αγώνες, είτε τριγώνου, είτε ανοικτής θαλάσσης από τους εκάστοτε διοργανωτές. Για όλα αυτά αλλά και για πολλά περισσότερα θα μας μιλήσει η Μαρίνα Ψυχογιού που είναι η πρόεδρος της Ανώτατης Επιτροπής Αγώνων και Εφέσεων (Α.Ε.Α.Ε.) και η βασική οργανώτρια της όλης αυτής προσπάθειας.
ISTiOSELIDA: Μαρίνα πες μας δυο λόγια για το πρόγραμμα πιστοποίησης εθνικών στελεχών αγώνων.
Μαρίνα: Ο κύριος στόχος όλων των εμπλεκομένων σε μια ιστιοπλοϊκή διοργάνωση είναι να παρέχουν ασφαλείς, δίκαιους και ευχάριστους αγώνες σε όλους τους συμμετέχοντες. Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, μέσω της ΑΕΑΕ, έκρινε ότι η επιμόρφωση όσο το δυνατόν περισσότερων στελεχών όλων των ειδικοτήτων θα συμβάλλει τα μέγιστα στην επίτευξη του στόχου.
Δεν αρκεί όμως να εκπαιδεύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, πρέπει και να φροντίσουμε να χρησιμοποιούμε αλλά και να δίνουμε την ευκαιρία σε αυτούς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε διοργανώσεις.
Από την αρχή του 2010, με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σεμιναρίων στελεχών αγώνων, έχει καταρτιστεί μια βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει στελέχη αγώνων από όλη την Ελλάδα. Τα στελέχη αυτά ενημερώνονται όταν υπάρχει ζήτηση.
Αυτό δίνει την ευκαιρία συμμετοχών αλλά όμως δε διασφαλίζει την εμπειρία των στελεχών που συμμετέχουν σε κάθε διοργάνωση.
Τον Οκτώβριο του 2010, μετά από προγραμματισμό και συζητήσεις που διήρκεσαν για περισσότερο από ένα χρόνο, εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. το πρόγραμμα πιστοποίησης εθνικών στελεχών αγώνων.
Αν και σε όλες τις ιστιοπλοϊκά προηγμένες χώρες λειτουργούν αντίστοιχα προγράμματα εδώ και δεκαετίες, είναι η πρώτη φορά που ισχύει αντίστοιχο πρόγραμμα στην Ελλάδα και όπως για κάθε τι νέο υπάρχουν ποικίλες αντιδράσεις. Ο στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα σύνολο στελεχών αγώνων οι οποίοι αποδεδειγμένα πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις κατάρτισης και εμπειρίας με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης.
Στο σχεδιασμό του προγράμματος δεν πρωτοτυπήσαμε. Χρησιμοποιήσαμε την εμπειρία των χωρών που έχουν αντίστοιχα προγράμματα και προσαρμόσαμε τις απαιτήσεις στην Ελληνική πραγματικότητα.
Βεβαίως δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Υπάρχει ήδη ένας αριθμός στελεχών αγώνων πιστοποιημένοι από την ISAF και ένας αριθμός στελεχών αγώνων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και οι οποίοι έχουν ξεκινήσει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους.


ISTiOSELIDA: Για το μέλλον έχετε προγραμματίσει άλλα σεμινάρια;
Μαρίνα:
Έχουμε ακόμα ένα σεμινάριο στην Κρήτη μέσα στο Μάρτιο και στο Athens Eurolymp Week έχουμε προσκαλέσει ως μέλη της επιτροπής ενστάσεων τον Chris Atkins από την Αγγλία και τη Marianne Middlethon από τη Νορβηγία, κορυφαίους διεθνείς διαιτητές και κριτές, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τη προσπάθεια εκπαίδευσης κριτών, όχι μόνον αυτών που θα είναι μέλη της επιτροπής ενστάσεων, αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων αφού θα μπορούν να παρίστανται στις ακροάσεις ως παρατηρητές.

Επιπλέον, έχουμε ετοιμάσει μια διάλεξη-συζήτηση στις 23 Μαρτίου στις 2000 στις εγκαταστάσεις της ΕΙΟ με θέμα τον τρόπο που οι κριτές κρίνουν.
Μέσα στο 2011 θα προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε σε συνεργασία με την ISAF και σε συνδυασμό με μια διοργάνωση match race ένα clinic για διαιτητές ενώ σε συνεργασία με την ΕΑΘ θα διοργανώσουμε clinic διαχείρισης αγώνα ακριβώς πριν από το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανοιχτής θάλασσας.
Τα επόμενα σεμινάρια για κριτές και στελέχη επιτροπής αγώνων θα γίνουν τον Ιανουάριο του 2012 και σε συνεργασία με την ISAF θα προσπαθήσουμε να είναι σεμινάρια για διεθνείς κριτές και διεθνή στελέχη επιτροπής αγώνων ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στα στελέχη αγώνων που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν περαιτέρω.
Τέλος, εκμεταλλευόμενοι το πρόγραμμα ανταλλαγής στελεχών της EUROSAF δίνουμε την ευκαιρία σε στελέχη αγώνων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εμπειρία αγώνων στο εξωτερικό αλλά και την απαραίτητη προϋπηρεσία για τη διεθνή τους πιστοποίηση.

ISTiOSELIDA: Ποιο είναι το όραμα της ΑΕΑΕ για αυτά τα σεμινάρια αλλά και για τους αγώνες στην Ελλάδα;
Μαρίνα: Αφού το πρόγραμμα τρέξει για κάποιο διάστημα, θα ήθελα να δω κίνητρα για την ανάθεση των αγώνων σε πιστοποιημένα στελέχη, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα ούτε είναι κάτι που εξαρτάται από την ΑΕΑΕ. Θεωρώ όμως ότι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας στους αγώνες.
Στη πλειοψηφία των διοργανώσεων οι αγωνιζόμενοι έχουν επενδύσει πολύ πάνω στο άθλημα. Είτε αυτό είναι σκάφος ανοιχτής θαλάσσης, είτε προετοιμασία για συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις, είτε απλά ο ελεύθερος χρόνος το Σαββατοκύριακο. Είναι λογικό να έχουν την απαίτηση να είναι όλα όσο το δυνατόν αρτιότερα στη διοργάνωση.
Όμως τα στελέχη τα οποία θα φέρουν σε πέρας την άρτια αυτή διοργάνωση θα πρέπει να έχουν επενδύσει χρόνο, προσπάθεια και χρήματα για να εκπαιδευτούν και θα πρέπει να εργαστούν ώστε να προσφέρουν αυτή την υπηρεσία. Είναι λογικό να αποζημιώνονται με κάποιο τρόπο. Η διοργάνωση αγώνων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους εθελοντές και αυτό συμβαίνει πρακτικά σε όλα τα επίπεδα. Όσο όμως αυξάνονται οι απαιτήσεις των αγωνιζόμενων τόσο δυσκολότερο είναι να καλυφθούν εθελοντικά οι θέσεις των στελεχών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταλάβουν όλοι και κυρίως οι αγωνιζόμενοι.

ISTiOSELIDA: Ποιοι είναι οι άνθρωποι-κλειδιά πίσω από αυτή την προσπάθεια;
Μαρίνα: Πολύτιμη και αποτελεσματική συνεργάτιδα η Έλενα Δημητρακοπούλου, γενική γραμματέας της ΑΕΑΕ με την οποία μοιραζόμαστε το όραμα και (ευτυχώς) διορθώνει τα Ελληνικά μου.
Ο Μιχάλης Μιτάκης που εκτός από πολύ έμπειρος διεθνής κριτής είναι και πολύ καλός ιστιοπλόος και αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά αφού αντιλαμβάνεται με φυσικό τρόπο τις καταστάσεις.
Ο “Σούλης” Παπαντωνίου που εκτός από ένας από τους κορυφαίους Race Officers στον κόσμο είναι ένας εξαιρετικός δάσκαλος με μοναδικό τρόπο παρουσίασης και ένας χαρισματικός αρχηγός ομάδας.
Δάσκαλος, υποστηρικτής και σύμβουλος ο Βαγγέλης Παύλου.


Γενικά τέτοιες προσπάθειες είναι απαραίτητες και θα πρέπει να συνεχιστούν, αλλά και να αναβαθμιστούν, όσο καλύτερα είναι τα στελέχη των αγώνων τόσο πιο ασφαλείς, δίκαιοι και διασκεδαστικοί, θα είναι και οι αγώνες που συμμετέχουμε ή οργανώνουμε.
http://eio.gr/aeaestelexi.htm

No comments:

Post a Comment

Bottom Ad [Post Page]

| Designed by Colorlib