Ken Read: "You don't want to go 40... It's a mistake"

Για όσους το Puma είναι το αγαπημένο τους σκάφος... δείτε στο τέλος τον Ken Read είναι όλα τα λεφτά...
"...40 knots on a sailboat is really freaking fast... it's a mistake. When you go 40 it's a mistake, you've made a mistake and you are going completely out of control. You don't want to go 40... you're scared shitless..."

Comments