Full width home advertisement

Travel the world

Climb the mountains

Post Page Advertisement [Top]

EIOORCORCi

ΤΟ ORC ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015

//Πηγή: ΕΑΘ//
Το ORC έκανε κάποιες βελτιώσεις στον κανονισμό του 2015 και ο αρχικαταμετρητής της ΕΑΘ, Γιάννης Καλαντζής, τις μετέφρασε για να μας βοηθήσει στην ανάγνωσή τους.
2012 ORC Worlds start line. Foto: Max Ranchi.
Το σύστημα ισοζυγισμού του ORC περιλαμβάνει τώρα καθορισμένες κατηγορίες για τα πρωταθλήματα ORC, το VPP διαχειρίζεται καλύτερα τα Code 0, θα χρησιμοποιείται μια νέα μέθοδος για την έκδοση αποτελεσμάτων όταν χρησιμοποιείται το implied wind. Το ORC αυξάνεται κατά 10% το 2014, με πάνω από 9000 πιστοποιητικά σε όλο τον κόσμο.

Παρουσιάζοντας μια ανάπτυξη του 10% με πάνω από 9000 πιστοποιητικά σε όλο τον κόσμο το 2014, η πρόσφατη Ετήσια Γενική Συνέλευση (AGM) του Offshore Racing Congress είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πολλές βελτιώσεις που εγκρίθηκαν για τους κανονισμούς και την πολιτική του ORC για το 2015.

Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν την εισαγωγή μιας νέας παραμέτρου, που ονομάζεται CDL, με σκοπό την υποβοήθηση των διοργανωτών αγώνων στο διαχωρισμό των κλάσεων, αλλαγές στη μορφή και στον τρόπο έκδοσης αποτελεσμάτων των πρωταθλημάτων ORC, βελτίωση σε σχέση με το χειρισμό των πανιών Code 0, καθώς και πολλές άλλες μικρές προσαρμογές και διευκρινίσεις στους κανονισμούς που αντικατοπτρίζουν τις επιθυμίες των επιμέρους εθνικών αρχών μέσω της διαδικασίας της ετήσιας υποβολής αιτημάτων. Η beta έκδοση του Προγράμματος Πρόβλεψης Ταχύτητας του ORC (VPP) είναι ακόμα υπό ανάπτυξη, αλλά δοκιμαστικές εκτελέσεις στο στόλο δοκιμών του ORC δείχνουν μικρές μόνο μεταβολές στους βαθμούς ικανότητας για το 2015, με λιγότερο από 1% μεταβολή για τα περισσότερα σκάφη. 
ORCi World Championship comes to Copenhagen in 2016
Μια σημαντική καινοτομία είναι μια νέα παράμετρος που εισήχθη από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή του ORC (ITC) προκειμένου να συμβάλει στον καθορισμό των ορίων διαχωρισμού κλάσεων στα πρωταθλήματα ORC. Αυτή η παράμετρος, που ονομάζεται Class Division Length (CDL) (Στμ. Μήκος Διαίρεσης Κλάσεων), συσχετίζει την απόδοση ενός σκάφους στα όρτσα με το μήκος ισάλου, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους διοργανωτές αγώνων για την καλύτερη ομαδοποίηση σκαφών παρομοίων επιδόσεων. Κατά συνέπεια, το CDL δεν εκφράζεται σε όρους βαθμού ικανότητας, αλλά σε μέτρα μήκους σκάφους.

Τα όρια που πρότεινε η ITC για το CDL είναι:
17,0 m ≥ Κλάση Α > 11,6 m
11,6 m ≥ Κλάση B > 9,7 m
9,7 m ≥ Κλάση Γ > 8,5 m

Μία από τις πρώτες χρήσεις του CDL θα είναι ο καθορισμός των ορίων των τριών κλάσεων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ORC 2015 στη Βαρκελώνη, ίδια με τα όρια που συνέστησε η ITC για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ORC 2015 στο Παρνού της Εσθονίας.

Όλα τα πιστοποιητικά ORCi για το 2015 θα αναγράφουν την τιμή του CDL, ως καθοδήγηση στους διοργανωτές αγώνων και στους ιστιοπλόους, αλλά το GPH θα συνεχίσει επίσης να αναφέρεται για γενικότερη χρήση. Η πλήρης περιγραφή του τρόπου υπολογισμού του CDL είναι διαθέσιμη εδώ, και μια λίστα όλων των σκαφών με πιστοποιητικά ORCi στον στόλο του 2014 με τις τιμές του CDL για το 2015 είναι διαθέσιμη εδώ. (* Η ΕΑΘ θα δημοσιεύσει συγκριτικό πίνακα 2014-2015 του ελληνικού στόλου μόλις διατεθεί το λογισμικό του 2015 στο γραφείο ισοζυγισμού)
2012 ORC Worlds start line. Foto: Max Ranchi.
Οι βελτιώσεις στο VPP του ORC για το 2015 περιλαμβάνουν καλύτερη διαχείριση των set flying πλωριών πανιών, με μικρότερο ελάχιστο εμβαδόν των πανιών αυτών και με ανανεωμένους αεροδυναμικούς συντελεστές προκειμένου να υπάρχει ομαλή μεταβολή του βαθμού ικανότητας στην μετάβαση από τους φλόκους 110% μέχρι τις τζένοες 130%.

Το Green Book του ORC για το 2015, που περιέχει τους κανονισμούς και τα πρότυπα των πρωταθλημάτων ORC, έχει ενημερωθεί συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ίδιου συντελεστή βαθμολόγησης 1,0 τόσο για τις inshore όσο και για τις offshore ιστιοδρομίες. Η απόρριψη μιας ιστιοδρομίας εξακολουθεί να επιτρέπεται, αλλά μια ιστιοδρομία ανοικτής θαλάσσης μπορεί να απορρίπτεται μόνο όταν έχουν ολοκληρωθεί δύο ιστιοδρομίες ανοικτής θαλάσσης, είτε ως δύο ξεχωριστοί αγώνες, είτε ως ένας αγώνας μεγάλης απόστασης με ενδιάμεση πόρτα βαθμολόγησης.

Μια άλλη σημαντική εγκεκριμένη αλλαγή αφορά την χρήση του Implied Wind στην έκδοση αποτελεσμάτων με χρήση Καμπύλης Επιδόσεων (PCS, Performance Curve Scoring), όπου η τιμή του Implied Wind του νικητή του αγώνα θα χρησιμοποιείται ως η τιμή Implied Wind και των υπολοίπων σκαφών. Αυτό θα αντικαταστήσει την τρέχουσα πρακτική, όπου ο Implied Wind υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε σκάφος στην κλάση. Πέραν του ότι είναι διαισθητικά σωστό ότι όλα τα σκάφη αγωνίζονται με την ίδια ταχύτητα ανέμου σε μια διαδρομή inshore, η νέα αυτή προσέγγιση θα παράγει επίσης αποτελέσματα που είναι δικαιότερα για τα ελαφρά σκάφη, τα οποία βαθμολογούνται γρήγορα σε συνθήκες ασθενούς ανέμου. Ο δοκιμαστικός επανυπολογισμός των αποτελεσμάτων των αγώνων του 2014 με τη νέα μέθοδο δεν οδήγησε σε σημαντικές μεταβολές την γενική κατάταξη, έδωσε ωστόσο καλύτερα αποτελέσματα στα ελαφρύτερα σκάφη, τα οποία δυσκολεύονται να επιτύχουν τον ονομαστικό βαθμό ικανότητάς τους σε άνεμο 6-8 κόμβων.

Τα προγράμματα λογισμικού για την έκδοση αποτελεσμάτων θα επαναπρογραμματιστούν το 2015 ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτή τη νέα και πιο ακριβή προσέγγιση για την έκδοση αποτελεσμάτων με PCS.

Όσον αφορά τα θέματα καταμετρήσεων, η διαδικασία μέτρησης της ευστάθειας περιλαμβάνει πλέον τη δυνατότητα χρήσης της μάτσας για την ανάρτηση των βαρών, πλέον της καθιερωμένης διαδικασίας με τα σπινακόξυλα. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μεγάλα σκάφη στα οποία θα έπρεπε να αναρτηθούν πολύ μεγάλα βάρη, καθώς και σε σκάφη χωρίς σπινακόξυλο.

Η πλήρης περίληψη των αλλαγών των κανονισμών θα είναι διαθέσιμη μόλις οριστικοποιηθεί το τελικό κείμενο των κανονισμών, με στόχο την 1η Ιανουαρίου 2015. Τα πλήρη πρακτικά της ITC είναι διαθέσιμα εδώ, τα πρακτικά των διαφόρων Επιτροπών του ORC είναι διαθέσιμα εδώ, ενώ τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης θα είναι σύντομα διαθέσιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ORC και τους κανονισμούς, τις κλάσεις και τις αγωνιστικές διοργανώσεις του, επισκεφθείτε το www.orc.org.

Μετάφραση Γιάννης Καλατζής, Αρχικαταμετρητής ΕΑΘ

No comments:

Post a Comment

Bottom Ad [Post Page]

| Designed by Colorlib